NYAN~

☆ Posted by uimos on 9 Jan 2013 at 11:01 AM View

nyan nyan nyan * infinity

-uimos

Want to search for color?

☆ Posted by uimos on 8 Jan 2013 at 3:20 PM View

http://www.colorhexa.com/

-uimos

Despicable Me 2 Minion Song

☆ Posted by uimos on 7 Jan 2013 at 10:17 PM View

ba-ba-ba-ba-ba-nana (2x)

banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana)
potato-na-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana)
banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana)
togari noh pocato-li kani malo mani kano
chi ka-baba, ba-ba-nana

yoh plano boo la planonoh too
ma bana-na la-ka moobi talamoo
ba-na-na

ba-ba (ba-ba-ba-ba-banana)
PO-TAE-TOH-OH-OH (ba-ba-ba-ba-banana)
togari noh pocato li kani malo mani kano
chi ka-ba-ba, ba-ba-naNAAAHHHH!!!!

-uimos

About uimos?

★ Posted by uimos on 7 Jan 2013 at 10:10 PM Viewgo to uimos.com :)

-uimos

Hello World

★ Posted by admin on 7 Jan 2013 at 7:49 PM View

Self-built CMS. Woot!